Je komt pas echt tot je recht
in verbinding met jezelf én de ander
Methodieken

Als basismethode gebruiken we bij Perpectief7 de contextuele benadering. Deze benadering heeft oog voor de context waarin iemand leeft en werkt aan herstel van (zelf)vertrouwen, verwerking van pijn, verlies en teleurstelling in het leven. Daarnaast gebruiken we verschillende methodes die het beste aansluiten bij jou als uniek persoon, bij jouw hulpvraag en situatie. Je wordt uitgedaagd om nieuwe wegen te ontdekken in verbinding met jezelf en met de ander. Uitgangspunt bij de begeleiding is het hervinden van je eigen kracht en mogelijkheden.

Je verleden inzetten voor de toekomst levert winst op voor jezelf en voor je eventuele kinderen. Het heden is de schakel tussen het verleden en de toekomst.

Contextuele hulpverlening

Contextuele hulpverlening is een preventieve én herstellende manier van werken in individuele, familie en werkrelaties omdat het rekening houdt met afkomst én toekomst. Kenmerkend bij deze manier van werken is, dat er niet alleen gekeken wordt naar de problemen waar je tegenaan loopt, maar ook naar de bredere context van jouw leven. Zoals het gezin waarin je bent opgegroeid en je (eventuele) huidige gezin en situatie.

 

Ieder mens is onlosmakelijk verbonden met zijn/ haar familieleden.
Familiebanden zijn enorm krachtig en beïnvloeden onze manier van leven vaak meer dan dat we denken. Je wordt gevormd door het gezin waarin je opgroeit en de kenmerken, gedragingen, gebeurtenissen en gevoeligheden van je familie neem je mee. Zij worden doorgegeven van ouder op kind en kunnen een bron zijn waaruit je put, een schat als het ware, maar ze kunnen ook een last zijn en schade veroorzaken. De contextuele hulpverlening kijkt bij de problemen in relaties vooral naar de mogelijke hulpbronnen voor herstel.


Het doel van de contextuele benadering is om door verbondenheid te komen tot werkelijke vrijheid en autonomie.

De contextuele benadering is ontwikkeld door de Hongaars-Amerikaanse psychiater en gezinstherapeut Prof dr. Ivan Boszormeny-Nagy (1920-2007).


Uitgangspunt

Het uitgangspunt van deze manier van werken is dat ieder mens op zoek is naar een balans van geven en ontvangen in relaties. Als die balans er niet is, of niet goed ontwikkeld is, dan kan dat leiden tot klachten als onzekerheid, schuldgevoelens, oververmoeidheid of moeite met het aangeven van grenzen. Het kan doorwerken in je relaties, werksituaties en je gezondheid.

 

Contextuele hulpverlening richt zich erop mensen te ondersteunen in het vinden van een goede balans tussen zorg dragen voor zichzelf en zorg dragen voor de ander zonder daarbij verantwoordelijkheden te ontlopen. Een balans die blijvend in beweging is. Vaak wordt deze methodiek gebruikt in combinatie met Een taal erbij.


Contextuele hulpverlening is een respectvolle, onbevoordeelde benadering die aanzet tot een proces van verandering en houvast en die hoop en perspectief kan brengen waar deze ontbreken.

Een taal erbij

Soms is het ingewikkeld om in woorden te vangen, wat je van binnen ervaart en beleeft.
Door middel van het neerzetten van duplopoppetjes en andere materialen wordt samen met jou gezocht naar het in beeld brengen van je verhaal.
Verhoudingen en situaties worden visueel gemaakt, waardoor nieuwe inzichten kunnen worden verkregen. Ook de verschillende ‘rollen’ die je aanneemt in je leven en bijvoorbeeld zorgpatronen kunnen zo aan het licht komen. Krachten en hulpbronnen voor de toekomst worden zichtbaar. Dit werkt ondersteunend bij het werken aan verandering en groei.
De contextuele benadering kan goed gecombineerd worden met het werken met de poppetjes. Ook in een echtpaartherapie kunnen de verschillende belevingen van de partners naast elkaar opgesteld worden, waarbij ook gekeken wordt naar de verwachtingen van de beide partners.

Naast het feit dat het soms helpend is om met meer afstand letterlijk te kijken naar jezelf, je familie en de dingen waar je tegen aan loopt, is ook bewezen dat het visualiseren van problemen effect heeft op bepaalde hersengebieden. Daar treedt ontspanning op en dit heeft effect op een betere informatieverwerking.

Wil je meer weten over deze taal erbij?
Kijk op de site van De Kontekst www.dekontekst.nl/methodiek.

Houd me vast-programma

Houd me vast is een preventie programma voor (echt)paren en is ontwikkeld op basis van de Emotionally Focused Therapy (EFT) en het gelijknamige boek van Sue Johnson. Het houd me vast programma brengt je dichter bij elkaar en levert winst op voor je relatie. Je leert hoe je samen met je partner een hechte en veilige relatie opbouwt. Hechting is de kern van alle relaties die er echt toe doen.

 

Voor wie is het geschikt?
Je had meer van je relatie verwacht of je relatie loopt niet lekker. Je wilt je relatie verbeteren, meer begrip en meer verbondenheid. Je wilt je relatie verdiepen. Dat kan met het Houd me vast’’-programma. Het ‘Houd me vast’-programma is geschikt voor (echt)paren die aan hun relatie willen werken maar voor wie relatietherapie iets te ver weg lijkt.

 

Houd me vast – programma
Het ‘Houd me vast’-programma werkt, net als EFT, vanuit emoties en kent een vaste structuur. Het programma bestaat uit acht bijeenkomsten.

 

Onderwerpen die behandeld worden zijn onder andere:

 • Liefde, hechting en emotionele verbondenheid leren begrijpen
 • (Destructieve) patronen binnen relaties leren herkennen en veranderen
 • Herkennen en bespreekbaar maken van pijnpunten
 • Bouwen aan een veilige basis

 

Hoe verlopen de bijeenkomsten?
Tijdens de bijeenkomsten is er een plenaire inleiding waarin een onderwerp wordt besproken en kijken we naar filmfragmenten. Vervolgens gaat ieder stel apart met elkaar hierover in gesprek met behulp van oefeningen. Ook krijgen deelnemers huiswerk mee. Het is vooral de bedoeling dat je als partners samen aan de slag gaat. Dat betekent dat er in het programma geen groepsopdrachten plaatsvinden en er weinig groepsdiscussies zullen zijn.

 

Wat levert het Houd me vast programma op?

 • Het geheim kennen van een stabiele en gelukkige relatie door hechting
 • Begrijpen waar en wanneer het vaak misgaat
 • Jezelf uiten, zeggen wat je beleeft en wat je nodig hebt
 • Gevoeligheid te ontwikkelen voor de signalen en behoeften van jezelf én de ander
 • Meer op je gemak zijn bij elkaar
 • De harmonie verbeteren en relatiespanningen te verminderen
 • Meer plezier en intimiteit hebben

 

Het Houd me vast programma bieden we aan in groepen van maximaal 6 paren.  Na aanmelding volgt een telefonisch intakegesprek met beide partners.

Voor meer informatie kun je altijd even contact opnemen.

 

Contact/aanmelden
Het eerstvolgende Houd me vast programma is in voorbereiding en zal in 2019 plaatsvinden.

 

Kijk ook eens op www.houdmevast.nl

Total Balance

TotalBalance biedt jou een uitgebalanceerd praktijkgericht programma om het beste uit jezelf te halen, je koers te bepalen en tot je bestemming te komen.

Deze methode is gebaseerd op therapie, coaching en pastoraat en is ontwikkeld door Carianne Ros. Om steeds meer de persoon te worden zoals je bent bedoeld is het belangrijk dat je leven in balans is. De basis van de TotalBalance methode is gebaseerd op Bijbelse principes die door iedereen toegepast kunnen worden.

Naar aanleiding van vijf leidende thema’s wordt gekeken in welk gebied van je leven er nog verbetering nodig of wenselijk is.

 

De vijf thema’s zijn:

Geloven –  Groeien – Genieten –  Gezond leven –  Liefhebben

De TotalBalance methode is o.a. geschikt als je…

 • bemoediging en een steuntje in de rug nodig hebt
 • meer inzicht in jezelf wilt krijgen en van daaruit betere relaties wil opbouwen
 • ergens tegen aan loopt waar je zelf niet uitkomt
 • gemotiveerd bent om aan jezelf te werken
 • op zoek bent naar zingeving

 


Werkwijze

We gaan aan de hand van een uitgebreid werkboek aan de slag met drie belangrijke peilers uit het leven:

 1. Persoonlijke Historie = verleden = wie was ik?
 2. Persoonlijke Analyse = heden = wie ben ik?
 3. Persoonlijke Planning = toekomst = wie word ik?

 

Meer informatie over TotalBalance kun je lezen op www.totalbalance.nl

Rationeel-emotieve therapie (RET)

RET is een vorm van cognitieve gedragstherapie.

Het uitgangspunt is dat de manier waarop je denkt invloed heeft op je gevoelsleven.

Als je vanuit negatieve gedachten kijkt naar gebeurtenissen in je leven, kan je makkelijk angstig, somber of geïrriteerd raken, met alle negatieve gedragingen tot gevolg.
Tijdens de gesprekken onderzoeken we samen of die negatieve manier van denken wel klopt met de realiteit. Als daarbij inderdaad blijkt dat je geneigd bent om te negatief naar jezelf of je omstandigheden te kijken, zoeken we samen naar mogelijkheden om je manier van denken te beïnvloeden en vernieuwen zodat je je (weer) positiever voelt.

 

Zie verder: http://www.therapiehulp.nl/therapie/psychotherapie/ret

De RET kan goed gecombineerd worden met de visuele methode Teken je gesprek.

Teken je gesprek

Teken je gesprek is een visuele gesprekstechniek waarbij je op een prettige, ontspannen manier in een één op één situatie over gedrag en emotionele zaken kunt praten. Door het gesprek op papier te visualiseren middels symbolen, woorden en kleuren, zie je zelf waar in de situatie iets fout ging of anders gehandeld had kunnen worden. Je krijgt letterlijk “zicht” op het feit dat bepaalde acties, gedachtes of gedragingen ineffectief en niet helpend zijn. Je leert wat wél helpende en effectieve acties en gedachtes zijn. De methode stimuleert het zelfoplossend vermogen van jong en oud. Zij ondersteunt en visualiseert oplossingsgerichte werkwijzen. De kracht van de methode is dat de tekening een kernachtig, logisch en visueel overzicht biedt.

 

Teken je gesprek is bij verschillende gespreksonderwerpen, problemen en uitdagingen te gebruiken o.a bij faalangst, angst en piekeren.

 

www.tekenjegesprek.nl 

EFT relatietherapie

EFT is een afkorting voor Emotionally Focused Therapy, een effectief bewezen therapievorm ontwikkeld door Sue Johnson.  Hierin staat verbondenheid met elkaar en je weer veilig en geliefd gaan voelen bij je partner centraal.

EFT richt zich op emoties, begrijpen van liefde en verbinding binnen de partnerrelatie en dringt daarmee door tot in de kern van de zaak.

 

Patronen doorbreken

Perspectief7 biedt betrokken begeleiding en maakt gebruik van Emotionally Focused Therapy. EFT is een toegankelijke en praktische manier van relatietherapie. Bij EFT staat de emotionele verbinding in de relatie centraal en gaat verder dan alleen de communicatie en praktische afspraken.

Vaak blijkt dat de oorzaak van de problemen ligt in negatieve patronen die de relatie zijn binnen geslopen. Tijdens de gesprekken onderzoeken we waardoor het patroon is ontstaan, hoe jullie dit door jullie reacties in stand houden en hoe je dit kunt doorbreken.

 

Veilig en vertrouwd

Het uitgangspunt van EFT is het principe van behoefte aan een veilige hechting.  Voor kinderen vormt een veilige hechting met ouders de basis voor gezond en gelukkig opgroeien. Diezelfde behoefte aan veiligheid en vertrouwen speelt ook in relaties tussen partners. Ook volwassenen zoeken een liefdevolle hechte verbinding  met hun partner.
De kernvraag is: ‘Ben je er voor mij als het erop aankomt, als ik je nodig heb?’

Door de gesprekken leer je je eigen gedrag en de onderliggende emoties beter te begrijpen en te delen met je partner. Door jezelf en elkaar beter te begrijpen en aan te voelen komt er weer rust in je relatie. Hierdoor komt er weer meer verbinding en veiligheid in jullie relatie.

Verbonden zijn met jezelf en elkaar is de kern van goede relaties, ze maken gezond, gelukkig en versterken de samenleving.

 

EFT werkt!
EFT is een enorm hoopvolle en wetenschappelijk bewezen methode en kan helpen om elkaar terug te vinden en weer het gevoel te krijgen er samen voor te gaan.

Met EFT werk je aan je relatie.
EFT werkt het beste als je er allebei 100% voor gaat.
Vaak zijn een aantal gesprekken al voldoende om de oude patronen te doorbreken en oud zeer op te ruimen.

 

Heb je vragen?
Wil je samen uitzoeken hoe je je relatie kunt verbeteren, hoe je kunt zorgen dat je weer het beste in elkaar ziet, neem dan contact op voor meer informatie of een afspraak.  We horen graag van je /jullie!

 

Wanneer is EFT relatietherapie nog niet geschikt?

Relatietherapie is nog niet mogelijk wanneer:

 • één van jullie op dit moment nog actief vreemdgaat
 • er sprake is van actuele mishandeling in de relatie
 • er een ernstige verslaving speelt

Meer weten over EFT? kijk dan op www.eft.nl 

Wil je alvast zelf aan de slag met je relatie, lees dan het boek Houd me vast van Sue Johnson.

Het kan ook dat je vindt dat individuele relatiegesprekken/therapie te ver gaat, maar je wilt wel graag je relatie verbeteren.  Kies dan voor het ‘Houd me vast’-programma.