Perspectief7 is gevestigd in Assen en in Hoogeveen.
Maak kennis met Harriët en Ineke
Image00003

Harriët Smit

“Vandaag leren van het verleden met het oog op de toekomst. Je kunt het verleden dan als springplank gebruiken in plaats van als hangmat”

Neem contact op met Harriët
Perspectief7 Assen

Harriët Smit

Mijn naam is Harriët Smit (1967), ik ben getrouwd met Peter en samen hebben we 4 zoons waarvan de oudste twee inmiddels op eigen benen staan.

Als contextueel hulpverlener werk ik, samen met Ineke, in onze praktijk Perspectief7. Ik ervaar het mogen meelopen met mensen als een voorrecht in mijn leven. Daarbij respecteer ik ieders levensovertuiging en leef ik zelf vanuit een christelijke levensvisie. Ik word geïnspireerd door hoop en vernieuwing.

Van jongs af aan ben ik al geboeid door mensen, hun levensverhaal en onderlinge relaties. Mens-zijn is in-relatie zijn.

Ik heb ontdekt dat het mijn passie is om mensen hierin te begeleiden.

Om mij hierin te ontwikkelen heb ik de 4-jarige cursus contextueel pastoraat bij Koinonia gevolgd. De inzichten die ik hier heb gekregen hebben mij persoonlijk verrijkt. Dit heeft mij ertoe doen besluiten mij verder te ontwikkelen in de hulpverlening. Hiervoor heb ik de opleiding voor Contextueel Hulpverlener bij Leren over Leven in 2014 succesvol afgerond. Daarnaast ben ik opgeleid tot TotalBalance coach en heb ik samen met Ineke de cursus voor Emotionally Focused Therapy (EFT) en de Houd me vast training, gericht op versterking en herstel van relaties, gevolgd.

Deze opleidingen hebben een persoonlijk proces in werking gezet. Dit vroeg van mij om stil te durven staan bij mijzelf, te voelen wat er van binnen in mij leefde, de moed om dat te erkennen en in een veilige omgeving te delen. Ik leerde dat kwetsbaar durven zijn geen teken van zwakte is maar juist de weg naar meer verbondenheid en authenticiteit. Daarnaast heb ik ervaren hoe belangrijk het is om niet alleen te kunnen geven maar ook te kunnen ontvangen en hierin de balans te onderhouden. Een balans die blijvend ‘in beweging’ is.

Mijn manier van werken kenmerkt zich door echtheid in het contact, openheid en verbinding, gelijkwaardigheid en deskundigheid.

We onderzoeken samen hoe we op een adequate manier met jouw hulpvraag aan de slag kunnen. Ik heb geen pasklaar aanbod maar ga met jou op zoek naar wat jou helpt en bij jou past. Samen zoeken we naar hulpbronnen, nieuwe inzichten, herstel- en groeimogelijkheden om vervolgens weer met vertrouwen verder te kunnen gaan.

In dit proces wil ik graag naast je staan en jou begeleiden op de weg die je zelf gaat.

Kernwoorden zijn: veiligheid, vertrouwen, respect, empathie, ontmoeting, ontdekken, context, balans, kracht, herstel, perspectief, geloof, hoop en liefde.

Heb je vragen? Wil je weten of ik iets voor je kan betekenen??

Bel of mail gerust of maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Je bent van harte welkom!

Image00002

Ineke Wind

“Ik wil mensen coachen bij het hervinden van eigen kracht en mogelijkheden”

Neem contact op met Ineke
Perspectief7 Hoogeveen

Ineke Wind

Mijn naam is Ineke Wind (1965), ik ben getrouwd met Ronald, moeder van  2 volwassen dochters en oma.

Relaties blijven mij fascineren in hun dynamiek
Ieder mens zoekt in zijn leven naar manieren om van betekenis te zijn, maar ook om gezien te worden en gekend te zijn. Blokkades daarin brengen mensen vaak bij een hulpverlener. Ik ga graag met mensen in gesprek om te zoeken naar hernieuwde verbondenheid met zichzelf en belangrijke personen in hun leven.

Mijn passie is om mensen te ontmoeten zoals ze werkelijk zijn.
Mensen zien in hun kracht én in hun kwetsbaarheid. Hen te helpen groeien naar meer vrijheid in wie ze zijn binnen de verbondenheid van hun relaties.

Perspectief vanuit christen-zijn

Ik geloof dat ik er kan en mag zijn omdat God zegt: IK ben er!
En dat geldt precies zo voor de ander.
Dit is de basis van waaruit ik leef en werk.

Nadat mijn opleiding  Sociaal Pedagogische Hulpverlening was afgerond ben ik werkzaam geweest als woonbegeleider bij het Leger des Heils.  Daarna heb ik mij bij Promens-Care gericht op de persoonlijke begeleiding van jongeren en volwassenen met psychosociale of psychiatrische problemen. Op dit moment ben ik naast mijn werk bij Perspectief7 werkzaam als gezinscoach bij het Leger des Heils.

Om mij verder te ontwikkelen heb ik een 2-jarige cursus  Contextueel Pastoraat bij Koinonia gedaan. In 2014 heb ik de  opleiding voor Contextueel hulpverlener bij Leren over Leven succesvol afgerond. Ik werd geboeid door de dynamiek, interacties en communicatie in relaties, gezinnen en de wisselwerking van een individu met zijn omgeving. Samen met Harriët heb ik  de cursus voor Emotionally Focused Therapy (EFT) en de Houd me vast training, gericht op versterking en herstel van relaties, gevolgd.

Mijn opleidingen en mijn jarenlange ervaring binnen de hulpverlening hebben  in 2015 mij doen besluiten om samen met Harriët Perspectief7 te starten om zo anderen van dienst te zijn.

Mijn werkwijze is laagdrempelig, persoonlijk, toegewijd, deskundig betrokken en op maat. Voornaamste uitgangspunt hierin is empathie, begrip, respect en wederzijds vertrouwen. Door de gesprekken heen loop ik een stukje mee op je levensweg en wil ik samen met je kijken naar het verleden, heden en vooral naar jouw toekomst!

Kwaliteit
De kwaliteit van de hulpverlening vind ik belangrijk en investeer daarom in bijscholing, supervisie en intervisie. Om de kwaliteit te borgen heb ik mij geregistreerd en gecertificeerd bij de NVPA – de beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten en het RBCZ – Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.

Heb je vragen? Wil je weten of ik iets voor je kan betekenen?

Bel of mail gerust of maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Je bent van harte welkom!

BTW nummer: NL 001956934B54

KVK nummer 63984385