Perspectief7 is gevestigd in Assen en in Hoogeveen.
Maak kennis met Harriët en Ineke

Image00003

Harriët Smit

Mens-zijn is in relatie zijn.
Je komt pas echt tot je recht
in verbinding met jezelf én de ander

Neem contact op met Harriët
Perspectief7 Assen

Harriët Smit

Mijn naam is Harriët Smit (1967), ik ben getrouwd met Peter, moeder van 4 volwassen zonen en oma.

Van jongs af aan ben ik al geboeid door mensen, hun levensverhaal en onderlinge relaties.

In 2015 ben ik, samen met Ineke Wind, Perspectief7 gestart om anderen van dienst te zijn.

Ik ervaar het mogen meelopen met mensen als een voorrecht in mijn leven.

Ik heb de 4-jarige cursus contextueel pastoraat bij Koinonia gevolgd en vervolgens de Post Hbo opleiding voor Contextueel Hulpverlener bij Leren over Leven in 2014 succesvol afgerond. Daarnaast heb ik de opleiding stresspreventie en -interventie bij het CSR  gedaan en samen met Ineke de cursus voor Emotionally Focused Therapy (EFT) en de Houd me vast training, gericht op versterking en herstel van relaties, gevolgd.

Ieder mens doet tijdens zijn leven verschillende ervaringen op waardoor je je eigen unieke levensverhaal ontwikkeld.
In je leven maak je momenten mee die je versterken. Er kunnen ook situaties zijn die je uit je evenwicht halen. Het kan zijn dat je vastzit in oude patronen of dat je leven meer op overleven lijkt. Wat je zelf ook probeert, het lijkt niet goed genoeg te helpen. Door samen te zoeken hoe dat zit en te kijken wat ervoor nodig is om dit te doorbreken, kun je weer sterker in je leven komen te staan.

Mijn manier van werken kenmerkt zich door echtheid in het contact, openheid, gelijkwaardigheid en deskundigheid.

Elk traject wordt afgestemd op jouw specifieke hulpvraag en de doelen die je wilt bereiken. We gaan op een gelijkwaardige manier samen aan de slag en zoeken naar wat bij jou past en wat jou helpt.

In dit proces wil ik graag naast je staan en jou begeleiden op de weg die je zelf gaat.

Kwalitatief goede zorg bieden vind ik belangrijk en ik investeer daarom in bijscholing, supervisie en intervisie.
Ik ben aangesloten bij de NIBIG, Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg.

Heb je vragen? Wil je weten of ik iets voor je kan betekenen?

Bel of mail gerust of maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Je bent van harte welkom!

Image00002

Ineke Wind

“Ik wil mensen coachen bij het hervinden van eigen kracht en mogelijkheden”

Neem contact op met Ineke
Perspectief7 Hoogeveen

Ineke Wind

Mijn naam is Ineke Wind (1965), ik ben getrouwd met Ronald, moeder van  2 volwassen dochters en oma.

Relaties blijven mij fascineren in hun dynamiek
Ieder mens zoekt in zijn leven naar manieren om van betekenis te zijn, maar ook om gezien te worden en gekend te zijn. Blokkades daarin brengen mensen vaak bij een hulpverlener. Ik ga graag met mensen in gesprek om te zoeken naar hernieuwde verbondenheid met zichzelf en belangrijke personen in hun leven.

Mijn passie is om mensen te ontmoeten zoals ze werkelijk zijn.
Mensen zien in hun kracht én in hun kwetsbaarheid. Hen te helpen groeien naar meer vrijheid in wie ze zijn binnen de verbondenheid van hun relaties.

Perspectief vanuit christen-zijn

Ik geloof dat ik er kan en mag zijn omdat God zegt: IK ben er!
En dat geldt precies zo voor de ander.
Dit is de basis van waaruit ik leef en werk.

Nadat mijn opleiding  Sociaal Pedagogische Hulpverlening was afgerond ben ik werkzaam geweest als woonbegeleider bij het Leger des Heils.  Daarna heb ik mij bij Promens-Care gericht op de persoonlijke begeleiding van jongeren en volwassenen met psychosociale of psychiatrische problemen. Op dit moment ben ik naast mijn werk bij Perspectief7 werkzaam als gezinscoach bij het Leger des Heils.

Om mij verder te ontwikkelen heb ik een 2-jarige cursus  Contextueel Pastoraat bij Koinonia gedaan. In 2014 heb ik de  opleiding voor Contextueel hulpverlener bij Leren over Leven succesvol afgerond. Ik werd geboeid door de dynamiek, interacties en communicatie in relaties, gezinnen en de wisselwerking van een individu met zijn omgeving. Samen met Harriët heb ik  de cursus voor Emotionally Focused Therapy (EFT) en de Houd me vast training, gericht op versterking en herstel van relaties, gevolgd.

Mijn opleidingen en mijn jarenlange ervaring binnen de hulpverlening hebben  in 2015 mij doen besluiten om samen met Harriët Perspectief7 te starten om zo anderen van dienst te zijn.

Mijn werkwijze is laagdrempelig, persoonlijk, toegewijd, deskundig betrokken en op maat. Voornaamste uitgangspunt hierin is empathie, begrip, respect en wederzijds vertrouwen. Door de gesprekken heen loop ik een stukje mee op je levensweg en wil ik samen met je kijken naar het verleden, heden en vooral naar jouw toekomst!

Kwaliteit
De kwaliteit van de hulpverlening vind ik belangrijk en investeer daarom in bijscholing, supervisie en intervisie. Om de kwaliteit te borgen heb ik mij geregistreerd en gecertificeerd bij de NVPA – de beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten en het RBCZ – Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.

Heb je vragen? Wil je weten of ik iets voor je kan betekenen?

Bel of mail gerust of maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Je bent van harte welkom!

BTW nummer: NL 001956934B54

KVK nummer 63984385