Perspectief7 richt zich op herstel van verbinding
Dit herstel vindt plaats door ontmoeting met jezelf én de ander
Uitgangspunten

Perspectief7 richt zich op herstel van verbinding. Dit herstel vindt plaats door ontmoeting met jezelf én de ander. Uitgangspunt in onze manier van begeleiden is het hervinden van je eigen kracht en mogelijkheden. Daarbij hebben we oog voor jou als compleet mens met aandacht voor lichaam, ziel en geest.

Als basismethode gebruiken we de contextuele benadering. Deze manier van werken heeft oog voor de context waarin iemand leeft. Contextuele hulpverlening richt zich erop mensen te ondersteunen in het vinden van een goede balans tussen zorg dragen voor zichzelf en zorg dragen voor de ander. Daarnaast gebruiken we verschillende methodieken die het beste aansluiten bij jou als uniek persoon, bij jouw hulpvraag en situatie. Je kunt bij Perspectief7 terecht voor individuele- en relatiebegeleiding. Uitgebreide informatie hierover kun je vinden onder aanbod.

Kennismakingsgesprek

In dit gesprek staat wederzijdse kennismaking centraal. Een eerste kennismaking is belangrijk om te onderzoeken of onze manier van begeleiden aansluit bij jouw of jullie hulpvraag en of je het gevoel hebt bij ons op je plek te zijn. Dit is voor beide partijen van groot belang. Een effectieve begeleiding valt of staat met een goede onderlinge samenwerking. Tijdens dit gesprek is er ruimte om je vragen te stellen.

Als we beiden vinden dat je bij Perspectief7 op het goede adres bent kun je beslissen of je een vervolgafspraak wilt maken. Het kan ook voorkomen dat wij je doorverwijzen naar andere hulpverlening als blijkt dat daar meer passende hulp geboden kan worden.

Intake en vervolgafspraken

In het vervolggesprek gaan we dieper in op jou hulpvraag, wat je graag met de gesprekken zou willen bereiken en stellen we de doelen samen vast. Ook maken we samen een genogram (een schematische gezinstekening van meerdere generaties) als hulpmiddel voor de begeleiding.

Ter voorbereiding op dit gesprek ontvang je via de mail ons intakeformulier. We vragen je deze in te vullen en uiterlijk 2 dagen voor de geplande afspraak naar ons te mailen.

Overeenkomst

Omdat we het belangrijk vinden dat de afspraken duidelijk zijn hebben we deze in een overeenkomst vastgelegd die we met jou bespreken en beide ondertekenen.

Privacy

Perspectief7 houdt zich aan de wet op de privacy. Dit betekent dat alle informatie over jou aan derden alleen plaatsvindt als je hiervoor vooraf schriftelijk toestemming hebt gegeven. Verdere informatie kun je lezen op ons privacydocument.

Evaluatie

Regelmatig zullen we de voortgang van het proces bespreken en evalueren, zowel naar inhoud, vorm als relatie.

Tarieven

Het kennismakingsgesprek van een half uur is gratis.

De kosten voor individuele  vervolggesprekken zijn
€ 65,00 per uur.

Voor relatiegesprekken plannen wij 75 minuten in.
De kosten hiervoor zijn € 90,00

Gesprekken die langer duren worden volgens het bovengenoemde tarief doorberekend.

Wanneer het tarief gezien jouw persoonlijke omstandigheden en inkomen te hoog is, zijn wij bereid om samen te kijken in hoeverre we tot een goede overeenstemming, die zowel jou/jullie als ons recht doet, kunnen komen.

Betaling
  • Je krijgt na elk gesprek de factuur mee.
  • De betalingstermijn hiervoor is  8 dagen.
    Wij verzoeken je vriendelijk deze termijn in acht te nemen.
Afzeggen van een afspraak

Wanneer je op een afspraak niet kunt komen is het belangrijk dat je deze op tijd afzegt. Dit horen wij dan graag zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voor de gemaakte afspraak. Dit kan zowel telefonisch als via de mail. Bij niet tijdige afmelding wordt de voor jou gereserveerde tijd in rekening gebracht.

“Als mens kom je pas echt tot je doel

in verbinding met jezelf én de ander”

Contact/Aanmelden

Heb je een vraag, behoefte aan meer informatie of wil je een afspraak maken. Je kunt contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Indien je ons telefonisch niet kunt bereiken laat dan een bericht achter in de voicemail of stuur je bericht via de mail of het contactformulier. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met jou opnemen.

Het eerste contact is telefonisch of per mail. Hierin bespreken we samen kort wat er aan de hand is en schatten we in of je bij Perspectief7 op de juiste plek bent en kunnen we een afspraak maken voor een kennismakings- of intakegesprek.

De gesprekken vinden plaats in onze praktijk in Assen of Hoogeveen. Soms is er een aanleiding om ergens anders af te spreken, bijvoorbeeld bij jou thuis of elders. Dat is in overleg mogelijk. Hiervoor worden, buiten Assen en Hoogeveen, extra kosten in rekening gebracht.

Perspectief7 Assen
Harriët Smit
Tel. 06-19941903
assen@perspectief7.nl

Neem contact op

Perspectief7 Hoogeveen
Ineke Wind
Tel. 06-82575330
hoogeveen@perspectief7.nl

Neem contact op