Waarom de naam Perspectief7?

Waarom “Perspectief7”?

“Perspectief7” is een bewust gekozen naam. Onze praktijk richt zich op nieuw uitzicht, het ontdekken van hoop en van nieuwe mogelijkheden. Vaak zijn moeilijkheden en problemen kansen om te groeien en een nieuwe koers in te slaan. Perspectief7 wil helpen om door middel van overzicht, acceptatie en vertrouwen te komen tot een nieuw perspectief van hoop, licht en vrijheid.

Wij werken vanuit het perspectief dat God liefde is en dat die liefde de kracht heeft én geeft om het leven van ieder mens tot bloei / herstel / heelheid / volheid te brengen. Wij geloven dat die liefde voor iedereen beschikbaar is. Het getal 7 hebben we gekozen omdat dit het getal van de volheid is en we ons daar naar mogen uitstrekken. Het leven in al zijn volheid is in elk mens gelegd, we mogen het steeds verder gaan ontdekken, ontvangen en uitleven. Dat is een hoopvol perspectief!

Hoop doet leven
Je leeft vandaag in vrede
als je je verleden hebt geaccepteerd
en hoop hebt voor de toekomst:
een toekomst mét perspectief!

Logo          

Je komt pas echt tot je recht in verbinding met jezelf én de ander.
In het logo is verbeeld dat ieder mens een uniek individu is en daarnaast ook verbinding met de ander nodig heeft . Ook het getal 7, het getal van de volheid, komt hier weer in terug. Het is in elk mens, bewust of nog onbewust, aanwezig.